OUR WORKS

WEBSITE

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ระบบจัดการพัสดุทั้งระบบพร้อมสายอนุมัติ

 • ให้คำปรึกษาและออกแบบระบบการจัดการคุรุภัณฑ์
 • ออกแบบ UX/UI ที่ใช้ในระบบทั้งหมด
 • ออกแบบ Work Flow การทำงาน โดยใช้ระบบส่งอีเมล์แจ้งพนักงานและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ และสามารถที่จะ Approve การยืมคุรุภัณฑ์ได้ในระบบเดียว
 • พัฒนาระบบหลังบ้านเพื่อผู้จัดการคุรุภัณฑ์สามารถที่จะ เพิ่ม แก้ไข ลบ หรือการอัพโหลดรูปคุรุภัณฑ์แต่ละชิ้นได้โดยอย่างง่ายดาย
 • พัฒนาระบบการจัดการผู้ใช้งาน ซึ่งกำหนดสิทธิ์ให้แต่ละผู้ใช้งานเช่น ผู้ใช้งานที่เป็นนักศึกษา อาจารย์ หรือผู้ดูแลคุรุภัณฑ์

WEBSITE

พัฒนาเว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้างสำหรับองค์กรธุรกิจ

 • พัฒนาเว็บไซต์โดยรองรับได้ทุกอุปกรณ์  ทั้งคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ
 • พัฒนาระบบ แคตตาล็อก สามารถเพิ่ม/แก้ไข/ลบ รายการสินค้าในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างได้
 • พัฒนาระบบสายอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง มีการยื่นคำร้องขออนุมัติ / มีการอนุมัติโดยผู้มีสิทธิ์อนุมัติ หรือปฏิเสธคำร้อง
 • พัฒนาระบบให้สิทธิ์บุคลากรที่มีสิทธิ์ อนุมติหรือมีสิทธิ์ยื่นคำขอ
 • สามารถทำรับสินค้าได้
 • พัฒนาระบบ Dashboard แบบเรียลไทม์

MOBILE APPLICATION

พัฒนาแอปพลิเคชัน HOPS 

 • แอปพลิเคชัน HOP เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้เพื่อการส่งเสริมการขายของบริษัท Singha
 • สามารถตรวจสอบยอดขาย กำไร และขาดทุนแบบ Real-time
 • พัฒนาแอปพลิเคชันที่สามารถใช้ได้ทั้ง iOS และ Android (Cross-platform)
 • พัฒนาระบบสมัครสมาชิกโดยใช้เบอร์โทรศัพท์และระบบ OTP เพื่อยืนยันตัวตน
 • พัฒนาระบบโหวตสถานที่และประมวลผลโหวต
 • พัฒนาระบบ User Level  (ระดับของ User ที่มี Engagement กับแอปพลิเคชัน)
 • พัฒนาระบบ User Authorization เพื่อจำกัดสิทธิ์และแบ่งหน้าที่ของ User เช่น User ประเภท Administrator จะสามารถอัพเดท content ได้ / User ประเภท Guest จะสามารถอ่าน Content ได้ เป็นต้น
 • พัฒนาระบบข่าวสาร

MOBILE APPLICATION

พัฒนาแอปพลิเคชัน Thaioil Hubs 

 • แอปพลิเคชัน Thaioil Hub เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้เพื่อส่งเสริมชุมชนในองค์กร
 • สามารถจัดการกิจกรรมที่เกิดขึ้นในองค์กร
 • สามารถจัดการบุคลากรในองค์กร
 • พัฒนาแอปพลิเคชันที่สามารถใช้ได้ทั้ง iOS และ Android (Cross-platform)
 • พัฒนาระบบข่าวสาร
 • พัฒนาระบบสะสมแต้มและแลกแต้ม
 • พัฒนาระบบการส่งข้อความภายในองค์กร
 • พัฒนาระบบสำหรับการ Feedback โดยมี Admistratior หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยรับเรื่อง
 • พัฒนาระบบการเพิ่ม/แก้ไข/ดู กิจกรรมเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร
 • พัฒนาระบบจัดการบุคลากรสำหรับแผนกจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Department)

MOBILE APPLICATION

พัฒนาแอปพลิเคชัน Jfin Wallet

 • แอปพลิเคชัน Jfin Waller เป็นแอปพลิเคชันกระเป๋าเงินสำหรับเก็บ Jfin Coin
 • พัฒนาระบบซื้อขาย-แลกเปลี่ยน Coin ภายในแพลตฟอร์ม
 • พัฒนาระบบลงทะเบียนโดยใช้โทรศัพท์มือถือ และระบบยืนยันตัวตนโดยใช้การถ่ายภาพหน้าบัตรประชาชนผ่านแอปพลิเคชัน
 • พัฒนาระบบ Wallet ทั้งหมด โดยสามารถใช้ QR CODE ในการสแกนรับ Coin ได้
 • พัฒนาระบบโอน Coin ให้ User อื่น
 • พัฒนาระบบประวัติเก็บทุก Transaction ที่เกิดขึ้นและสามารถดูย้อนหลังได

MOBILE APPLICATION

พัฒนาแอปพลิเคชัน Pixtrackk

 • แอปพลิเคชัน Pixtrakk เป็นแอปพลิเคชันใช้สำหรับแจ้งใช้งานรูปที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • พัฒนาระบบแจ้งรูปที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยผู้ใช้งานสามารถแจ้งผ่านแอปพลิเคชันได้ ระบบจะทำการบันทึกการแจ้งพร้อมกับข้อมูลต่างๆเช่น Domain Name , Link ที่เกี่ยวข้องกับรูป , วันที่ , ชื่อไฟล์ที่แจ้ง, ขนาดไฟล์ และขนาดภาพ
 • พัฒนาระบบบันทึกและติดตามการแจ้งรูปที่ไม่ได้รับอนุญาต พร้อมทามไลน์และการอัพเดทสถานะแบบเรียลไทม์
 • พัฒนาระบบเคลมเมื่อทำการแจ้งรูปเสร็จ
 • พัฒนาระบบแจ้งเตือน (Notifications)

WEB APPLICATION

พัฒนาเว็บไซต์ AromD Spa

 • พัฒนาเว็บไซต์ AromD Spa http://www.aromdlife.com/
 • พัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ Wordpress
 • วางระบบ Blog และการอัพเดท content
 • วางระบบ E-commerce ทั้งหมด
 • พัฒนาเว็บไซต์สำหรับแสดงบนหน้าจอมือถือ (Mobile Responsive)

WEB APPLICATION

พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น LaCarte

เว็บไซต์ Lacarte https://lacartemenu.com/ เป็นเว็บไซต์สำหรับสั่งอาหาร Delivery ซึ่งจะมี Landing Page เพื่อบอกข้อมูล Application ในเว็บไซต์ ซึ่งลูกค้าและร้านค้าสามารถ Log-in ได้ 

 • พัฒนาเว็บไซต์หน้าบ้านโดยใช้ภาษา React
 • พัฒนา Mobile Responsive สำหรับลูกค้าที่สั่งอาหาร